loader image

Organizator

Klinika Elektrokardiologii
Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego Łodzi
CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. +42 201 43 60, mobile: +48 668 36 99 55
e-mail: agnieszka.augustynska.um@gmail.com

Współorganizatorzy

Fundacja SERCE dla SERC
Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi