loader image

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Prof. dr hab. med. Iwona Cygankiewicz
Dr hab. med. prof. UM Krzysztof Kaczmarek

Dr hab. med. prof. UM Paweł Ptaszyński
Prof. dr hab. med. Ewa Jankowska
Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior
Prof. dr hab. med. Krzysztof Gołba
Prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. med. Przemysław Leszek
Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Prof. hab. med. Jarosław Drożdż
Prof. hab. med. Michał Krejca
Prof. hab. med. Michał Plewka
Dr hab. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Dr hab. med. prof. UM Grzegorz Piotrowski

Dr hab. med. Katarzyna Piestrzeniewicz
Dr n. med. Monika Różycka-Kosmalska
Dr n. med. Piotr Jakubowski
Lek. Aleksander Strzelecki
Lek. Irmina Urbanek
Lek. Michał Kałowski
Lek. Daria Bałczewska
Lek. Adam Wojtaszczyk
Lek. Anna Kawińska
Lek. Adam Pagórek
Lek. Katarzyna Matyjas
Lek. Michał Całus
Lek. Maksymilian Janicki

Lek. Michał Piekarniak

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Prof. dr hab. med. Iwona Cygankiewicz
Dr hab. med. prof. UM Krzysztof Kaczmarek

oraz
Agnieszka Augustyńska