loader image

PUNKTY EDUKACYJNE

Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 6 punktów edukacyjnych OIL oraz 6 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 5 punktów edukacyjnych

Podstawa prawna:
Lekarz –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.02. 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 2022, poz. 464).
Ratownik medyczny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464).