loader image

VIII KONFERENCJA W SERCU ŁODZI

elektrokardiologia w pigułce i nie tylko ...

22 kwietnia 2023

Sesje dla kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i studentów.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.

Po trudnym czasie pandemii i spotkaniach tylko w świecie wirtualnej przestrzeni mamy wreszcie zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII stacjonarnej edycji Konferencji „W Sercu Łodzi”, w dniu 22 kwietnia 2023 r. w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Tematem przewodnim konferencji będzie: Popandemiczna rzeczywistość w leczeniu zaburzeń rytmu i niewydolności serca w świetle nowych wytycznych.

W poszczególnych sesjach skupimy się na zagadnieniu bradyarytmii (sesja 1), nowoczesnego leczenia niewydolności serca (sesja 2), komorowych zaburzeń rytmu (sesja 3) i przedstawimy problematykę migotania przedsionków (sesja 4).

W sesji 1 zapoznając Państwa z bardyarytmiami przedstawimy przypadki, u których pomimo względnych wskazań nie podejmujemy decyzji o implantacji stymulatora np. w przypadku zespołu obturacyjnego bezdechu sennego czy boreliozy, przedstawimy możliwości leczenia przy pomocy neurokardiolablacji oraz zalety bezelektrodowego stymulatora serca.

W sesji 2 znakomici wykładowcy zapoznają Państwa ze standardami leczenia niewydolności serca. Nasi wykładowcy przestawią również niefarmakologiczne metody leczenia wybranych pacjentów, w tym również tych najbardziej chorych. W sesji 3 zapoznamy Państwa z metodami leczenia komorowych zaburzeń rytmu przedstawiając przypadki, kiedy należy dokonać wyboru pomiędzy terapią farmakologiczną a ablacją, ICD wszczepionym na stale, noszonym kardiowerterem czy też pozostawić choremu tylko terapię
farmakologiczną.

Ostatnia 4 sesja poświęcona będzie migotaniu przedsionków arytmii dobrze znanej, ale również stawiającej przed lekarzem trudne wybory, począwszy od prawidłowego rozpoznania, poprzez wybór strategii leczenia (kontrola rytmu czy częstości), leki antyarytmiczne czy ablacja. Pochylimy się wspólnie nad problem przygotowania chorego w trakcie OAC do zabiegu operacyjnego oraz wyborem leku przeciwkrzepliwego (NOAC czy VKA?).
Zastanowimy się nad leczeniem przeciwkrzepliwym u pacjenta z AF po przebytym zabiegu angioplastyki wieńcowej, na koniec odpowiemy na pytanie czy chory który ma przeciwwskazania do OAC, bądź będąc już na tej terapii doznali udaru mózgu może być leczony inaczej…
Wszystkie omawiane zagadnienia przedstawione będą na podstawie aktualnych wytycznych PTK/ESC oraz wyników znaczących w tym temacie badań klinicznych.

Konferencję „W Sercu Łodzi” uświetnią najwybitniejsi profesorowie, dydaktycy, praktycy i naukowcy – specjaliści w swoich dziedzinach, będziemy gościć m.in. wykładowców z Łodzi, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Zabrza i Poznania, a przypadki kliniczne omówią dla Państwa asystenci Kliniki Elektrokardiologii.

Mamy nadzieję, że Konferencja „W Sercu Łodzi” stała się już znaczącym wydarzeniem naukowym w makroregionie łódzkim, a proponowana tematyka naszej konferencji cieszyć się będzie jak dotychczas ogromnym zainteresowaniem ze strony lekarzy rodzinnych, kardiologów, internistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, będąc źródłem inspiracji do dalszego rozwoju naukowo-klinicznego.

Zapraszamy do udziału i rejestracji na stronie: www.wserculodzi.org/rejestracja

Przewodniczący
KOMITETU NAUKOWEGO
VIII KONFERENCJI W SERCU ŁODZI


Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz